Kiel rilatas vi kun la aliaj?

Kiam dum la tago fartas vi plej bone?
matene
dumtage k fruvespere
malfrue vespere

Vi piediradas
relative rapide, per longaj paŝegoj
relative rapide, per mallongaj rapidaj paŝetoj
malrapide, kapon supren, rigardante la mondon en la okulojn
malrapide, kapon malsupren
tre malrapidege

Kiam vi alparolas iun, vi
tenas viajn brakojn
kunplektas la fingrojn
tenas unu aŭ ambaŭ manoj al la kokso
tuŝas aŭ puŝas la alparolaton
ludetas per via orelo, tuŝadetas vian mentonon aŭ karesadas viajn harojn

Kiam vi malstreĉiĝas, vi havas
kunpremitajn genuojn kun kruroj apudaj
krucigitajn krurojn
etenditajn krurojn
krucigitan kruron sub vi

Kiam io vere amuzas vin, vi reagas per
granda ekridego
senbrua ekrido
diskreta ridado
malgranda rideto

 

Ĉe kunsido vi
eniras plejbrue, tiel ke ĉiuj rimarku vin
eniras senbrue rigardante ĉirkaŭ vin por trovi konaton
eniras plejdiskrete provante nevidiĝi

Vi laboregas, vi koncentrategas k iu interrompas vin.
Vi akceptas la paŭzon kun plezuro.
Vi ekstreme incitiĝas.
Se decidas la sorto, helpas nenia forto.

Kiun el tiuj koloroj preferas vi?
ruĝa aŭ oranĝa
nigra
flava aŭ helblua
verda, blua aŭ viola
roza aŭ helverda
blanka
bruna aŭ griza

Kiam vi enlitas, dum la lastaj sekundoj antaŭ ol endormiĝi
vi etendiĝas surdorse
vi etendiĝas surventre
vi kuŝas surflanke, iomete faldita
vi tenas brakon sub via kapo
vi metas vian kapon sub la kovrilojn

Vi ofte sonĝas, ke
vi estas falanta
vi estas batalanta aŭ luktanta
vi serĉas iun aŭ ion
vi flugas aŭ flosas
vi ĝenerale ne sonĝas
viaj sonĝoj ĉiam agrablas

Pli ol 60

La aliaj opinias, ke ili devas pritrakti vin atenteme. Vin ili opinias vana, egocentra kaj ekstreme aŭtoritata. La aliaj foje admiras vin, esperante simili vin sed ili ne ĉiam fidas vin, hezitante tro engaĝiĝi kun vi.

De 51 ĝis 60

La aliaj perceptas vin kiel motiviga, ege ŝanĝema, sufiĉe impeta, natura gvidanto, rapida por ekdecidi, eĉ se ne ĉiam taŭgas. Ili vidas vin kiel aŭdaca k aventurema, kiu ĉion provas almenaŭ unu fojon, kiu ŝatas aventuron kaj riskas sian ŝancon. Ili aprezas ĉeesti kun vi pro la intereso, kiun vi estigas ĉirkaŭ vin.

De 41 ĝis 50

La aliaj perceptas vin kiel vivanta, ĉarma, amuza, praktikema kaj ĉiam interesita, kiu konstante altiras atenton sed sufiĉe ekvilibrita por ne perdi prudenton. Ili vidas vin ankaŭ kiel afabla, ĝentila kaj komprenema, kiu ĉiam pretas konsoli kaj helpi ilin.

De 31 ĝis 40

La aliaj perceptas vin kiel prudenta, atentema, zorgema kaj praktikema. Ili vidas vin kiel inteligenta, bonkora, klera sed modesta... Ne aspektas vi kiel iu, kiu akiras novajn amikojn tro rapide aŭ tro facile, sed kiel iu tute lojala kun amikoj kaj kiu atendas la samon reciproke. Tiuj, kiuj bonŝancas vere koni vin scias, ke malfacilas ŝanceligi vian fidon je ili, sed ankaŭ ke necesas longegan tempon por reakiri tian fidon.

De 21 ĝis 30

Viaj amikoj perceptas vin kiel iu tre zorgema, iomete manieca. Ili vidas vin kiel atentemega kaj tre singardema, regula kaj laborema. Ilin tre surprizus se vi farus ion senpripensan. Ili atendas, ke vi pristudu ĉion je ĉia perspektivo antaŭ ol ekdecidi. Ili opinias, ke tia sinteno fontas el via racia naturo.

Malpli ol 20

La homoj opinias vin timida, nervoza kaj sendecida, kiu ĉiam bezonegas atenton, kiu ĉiam bezonas iun decidulon, kiu ne kapablas engaĝiĝi kun iu ajn pri io ajn. Ili vidas vin kiel angorema, kiu vidas problemojn ĉie eĉ kie ne ĉeestas. Kelkaj homoj opinias vin eĉ tediga. Nur tiuj, kiuj konas vin vere, scias ke vi ne estas.

Kreita per http://gabriel.vignes.free.fr/aide/quizz.php