ĉefa titolo de via retgazeto
numero
eldona dato
subtitolo de via retgazeto
 
titolo de la rubriko
 
titolo de la artikolo
Ĉefa alineo de la artikolo, se vi iam uzas tian alineon por montri la ĉefajn informerojn.
Normala alineo de la artikolo, kiu uzeblas por la tuta cetero de la artikolo. Tiu ĉi alineo entenas ligon, kiu gvidas ekster la artikolon.
nomo de la redaktinto (2002-02-20)
 
titolo de la dua artikolo
Normala alineo de la artikolo, kiu uzeblas por la tuta cetero de la artikolo. Tiu ĉi alineo entenas iom pli longan ligon, kiu gvidas ekster la artikolon.
nomo de la redaktinto (2002-02-20)
 
titolo de la dua rubriko
ĉefa titolo numero eldona dato subtitolo rubrika titolo
artikola titolo ĉefalineo alineo ligo subskribo

<< maldekstren centre dekstren >>
serifa senserifa egallarĝa
maldika dika rekta kursiva
- marĝeno - + marĝeno + - alteco - + alteco +

teskta koloro   fona koloro
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           

konfirmu ĉi tiun stilfolion